Anneli Rydahl

En skugga platt på marken,
där inga blomster växa,
har du legat länge nu
Din sista förklaring löd:

Jag ligger där jag bli’t fälld,
en stupad soldat I strid.
Låt mig dö här är du snäll,
låt mig vila här i frid!

Jag såg aldrig någon strid,
jag såg dig blott ge upp –
en männ’ska utan hopp,
ett hjärta utan glöd.

Du ligger där du bli’t fälld,
en stupad soldat i strid.
På din dödsbädd kvider du lågmäld,
ingen blodutgjutelse invid.

Du tvivlar på min frid,
men jag har flytt den värld vi lever i.

Nå’n soldat du aldrig var
och din arm utan gevär.

Jag ligger där jag bli’t fälld,
du ligger där du bli’t fälld:
en stupad soldat i strid.
På din dödsbädd kvider du lågmäld,
ingen blodutgjutelse invid.
Låt mig dö här är du snäll,
låt mig vila här i frid!

Nu säger jag farväl
och överlämnar en taggig ros,
som har rivit mig länge nog,
att vila i din hand.

Jag ligger där jag bli’t fälld: en stupad soldat i strid.
Ja, du ligger där du bli’t fälld: en stupad soldat i strid.
Låt mig dö här är du snäll, låt mig vila här i frid!
På din dödsbädd kvider du lågmäld, jag kan inte längre ge dig liv!

Last Modified: November 1, 2016