Modified by: Anneli von Knorring
Music: Anneli and Nikolaus von Knorring

Välborne Fröken,
hjärtans allrakäraste fränka.
Jag hade förhoppats
att jag efter Eder tillsäjelse,
varefter jag ock stor längtan haver,
skulle hava fått tala med Eder min käresta till att bjuda er godnatt.

Refräng

…då haver jag den dristighet uppå mig tagit, utav den stora affektion och god(a) vilja,
som mitt hjärta med Eder uppfyllt är,
detta grova och skitna papper med
min onda stil att bemåla,

Betrakten, att jag bär
sorgen för Eder, och ändå jag
ifrån Eder måste
skiljas med kroppen, skall dock hjärtat och
tanken stadigt hos Eder bliva, och
efter det jag befruktar att jag en tid lång måste eder åsyn och umgänge mista,

Refräng

…då haver jag den dristighet uppå mig tagit…

Last Modified: November 3, 2016