Archives

2012 in numbers

Another year has past and we thank you all for the support during the year! A lot of new friends and fans have found their way to the blog and I’m confident you will find it interesting to stick around. Now lets take a look at the numbers you’ve produced and the demographics of our listeners.

During 2012 the popularity of the blog has more the doubled compared to 2011. A major contributing factor to this is Anneli’s concept posts about songwriting. During the month of December we hit an all time high when the song “Dreams” was released.

Blog statistics awstatsUnique visitors shows the number of unique visitors per month. If you for example visited the blog in early January and returned here 3 times during the same month, you’ve inflicted this value by +1.

Number of vistits shows all visits by one visitor. If you for example visited the blog in January and at the earliest returned one hour later, you’ve inflicted this value by +2.

Statistik för bloggen

Jag måste erkänna att jag tycker det är lite spännande med statistik. Därför vill jag visa hur besöksstatistiken har sett ut för bloggen under 2011.

Unique visitors visar antalet unika besökare per månad. Det vill säga om du besökte bloggen i början på januari och sedan återkom 3 gånger under samma månad, har du påverkat detta värde med 1 gång.

Number of vistits visar alla besök av en besökare. Det vill säga om du först besökte bloggen i januari och tidigast en timme senare igen besökte bloggen så har du påverkat detta värde med 2 gånger.

De flesta besökarna av bloggen under 2011 kom hit genom att skriva in enchantedduo.com i webbläsaren eller via ett bokmärke. Näst flest hittade hit via en länk från en anna webbsida och en procentuellt mindre del hittade hit från sökningar i en sökmotor.

Några av de populäraste hänviningarna från sökmotorena gjordes från dessa sökord: (Om du är en flitig besökare av bloggen kan du säkert härleda dem till specifika bloggposter.)

musikportalen
enchanted duo
näsapa
glaciärer
grooveshark

Några söktermer som är mindre populära med desto roligare:

dansa lindyhop bränna kalorier
staty i västerås stora gatan 2a
skattkarta ledtrådar
myggmedel borneo

Statistikverktyget som vi använder oss av heter awstats vilket jämfört med många andra statistikverktyg inte påverkar upplevelsen för besökaren negativt (bloggens laddningstid) då det endast analyserar loggfiler som ändå skapats av webservern.