Det svåraste att få till när jag och Anneli spelar in musik är trummorna. Det är sällan slutresultatet helt stämmer överens med bådas förväntningar. Vid ett tillfälle hittade jag en post-it lapp vid min dator med instruktioner om förstämda trummor. Takter, rytmer och stämningar, hur tänker vi? Hur skiljer vi oss åt? Någonting får mig att tro att skillnaden ligger i något mer än att vi bara är två olika individer.

Först skulle jag vilja att du lyssnar på dessa två ljud-exempel hämtade ur vår egen musikskatt och längre ner kommer jag att analysera några andra artisters låtar med fokus på trummorna. Till den första låten har jag gjort trummorna och till den andra har Anneli gjort trummorna.

Under de senaste åren har flera kvinnliga artister lyfts fram i media som producenter till sin egen musik. Inte minst genom det stora genombrottet för Laleh. Med denna vetskap har en tanke gradvis börjat växa innom mig. Tänker kvinnor och män olika när det gäller trummor?

Första gången jag började fundera över detta var när jag hörde denna låt:

Vad gör hon på hi-haten? Vågat!

Här verkar det som att ett skönt flow på pukorna är viktigare än en baskagge som håller takten.

Pukor, ett tydligt kvinnligt favoritinslag.

Det här måste vara den ultimata kill-takten med en taktfast baskagge och dubbelslag.

Medan de av kvinnor producerade trummtakterna låter “rusande” när det går fort, låter männens mera “malande”.

Leave a reply

required