One comment on “Västmanlands Nyheter om lustspelet

  1. Magnus

    Ja, det här var ju ett “välutklätt” sällskap, vill jag säga. TREVLIGT.

Leave a reply

required